| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Avreyml der marvikher

אַװרײמל דער מאַרװיכער

Mordekhay Gebirtig


אָן אַ הײם בין איך יונג געבליבן on a heym bin ikh yung geblibn sans chez moi jeune je me suis retrouvé
ס׳האָט די נױט מיך אַרױסגעטריבן s'hot di noyt mikh aroys getribn c'est la misère qui m'a chassé
װען איך האָב נאָך קײן דרײַצן יאָר געהאַט ven ikh hob nokh keyn draytsn yor gehat alors que je n'avais pas encore treize ans
אין דער פֿרעמד װײַט פֿון מאַמעס אױגן in der fremd, vayt fun mames oygn à l'étranger, loin des yeux de maman
האָט אין שמוצ מיך די גאַס דערצױגן hot in shmuts mikh di gas dertsoygn dans la saleté la rue m'a éduqué
געװאָרן איז פֿון מיר אַ װױלער יאַט gevorn iz fun mir a voyler yat. je suis devenu un gars sympa
איך בין אַװרײמל דער פֿײקסטער מאַרװיכער ikh bin Avreyml der feykster marvikher je suis Avreyml, le plus doué des voleurs
אַ גרױסער קינסטלער כ׳אַרבעט לײַכט און זיכער a groyser kinstler, kh'arbet laykht un zikher un grand artiste, je travaille facilement et sûrement
דאָס ערשטע מאָל כ׳װעל׳ס געדענקען ביזן טױט dos ershte mol, kh'vel's gedenken bizn toyt la première fois, je m'en souviendrai jusqu'à la mort
אַרײַן אין טפֿיסע פֿאַר לאַקכענען אַ ברױט אױ אױ arayn in tfise far lak'khenen a broyt, oy, oy en prison pour avoir subtilisé un pain, oy, oy
כ׳פֿאָר נישט אױף מאַרקן װי יענע פּראָסטע יאַטן kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn je ne vais pas sur les marchés, comme ces gars ordinaires
כ׳צופּ נאָר בײַ קאַרגע שמוציקע מאַגנאַטן kh'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn je plume seulement les sales riches avares
כ׳בין זיך מחיה װען כ׳טאַפּ אַזאַ מאַגנאַט kh'bin zikh mekhaye ven kh'tap aza magnat ça me plaît quand je touche ce genre de riche
איך בין אַװרײמל גאָר אַ װױלער יאַט ikh bin Avreyml, gor a voyler yat. je suis Avreyml, un vraiment bon gars.
אין דער פֿרעמד נישט געהאַט צום לעבן in der fremd, nisht gehat tsum lebn à l'étranger, je n'avais pas de quoi vivre
געבעטן ברױט אַן אָרעמער פֿלעגט נאָך געבן gebetn broyt, an oremer flegt nokh gebn j'ai mendié du pain, un pauvre encore m'en donnait
נאָר יענע לײַט װאָס זענען תּמיד זאַט nor yene layt vos zenen tomid zat mais ces "gens bien" qui sont toujours rassasiés
פֿלעגן אָפֿט טרײַבן מיך מיט צאָרן flegn oft traybn mikh mit tsorn me chassaient souvent avec colère
ס׳װאַקסט אַ גאַנעװ ס׳איז מקום געװאָרן s'vakst a ganev, s'iz mekuyem gevorn ça fabrique un voleur, c'est comme ça
אַ גאַנעװ בין איך נאָר אַ װױלער יאַט a ganev bin ikh, nor a voyler yat. un voleur je suis, mais un bon gars.
איך בין אַװרײמל דער פֿײקסטער מאַרװיכער ikh bin Avreyml der feykster marvikher je suis Avreyml, le plus doué des voleurs
אַ גרױסער קינסטלער כ׳אַרבעט לײַכט און זיכער a groyser kinstler, kh'arbet laykht un zikher un grand artiste, je travaille facilement et sûrement
אַ יאַט אַ קלײנער אַרײַן אין קוטשעמענט a yat a kleyner arayn in kutshement un jeune gars enfermé en prison
אַרײַס אַ מאַזיק אַ זעלטנער טאַלענט aroys a mazik, a zeltener talent, oy, oy une fois dehors, un magicien, un talent rare, oy, oy
כ׳פֿאָר נישט אױף מאַרקן װי יענע פּראָסטע יאַטן kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn je ne vais pas sur les marchés, comme ces gars ordinaires
כ׳צופּ נאָר בײַ קאַרגע שמוציקע מאַגנאַטן kh'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn je plume seulement les sales riches avares
כ׳האָב ליב אַ מענטש אַ מילדן אַ נאַש־בראַט kh'hob lib a mentshn, a mildn a nash-brat j'aime les hommes vrais, les sympas, les comme nous
איך בין אַװרײמל גאָר אַ װױלער יאַט ikh bin Avreyml gor a voyler yat. je suis Avreyml, un vraiment bon gars.
שױן נישט לאַנג װעט דאָס שפּיל געדױערן shoyn nisht lang vet dos shpil gedoyern ce jeu ne pourra plus durer longtemps
קראַנק פֿון קלעפּ גיפֿט פֿון טפֿיסע מױערן krank fun klep, gift fun tfise moyern malade des coups, empoisonné par l'enfermement
נאָר אײן באַקאָשע כ׳װאָלט אַזױ געװאָלט nor eyn bakoshe, kh'volt azoy gevolt j'ai une seule demande, voilà ce que je voudrais,
נאָך מײַן טױט אין אַ טאָג אַ טריבן nokh mayn toyt in a tog a tribn après ma mort en un jour sombre
זאָל אױף מײַן מצבֿה שטײן געשריבן zol oyf mayn matseyve shteyn geshribn que sur ma tombe soit écrit
מיט אותיות גרױסע און פֿון גאָלד mit oysyes groyse un fun gold: avec des lettres grandes et dorées:
דאָ ליגט אַװרײמל דער פֿײקסטער מאַרװיכער do ligt Avreyml der feykster marvikher ci-git Avreyml, le plus doué des voleurs
אַ מענטש אַ גרױסער געװען װאָלט פֿון אים זיכער a mentsh a groyser geven volt fun im zikher un grand homme sans aucun doute
אַ מענטש אַ פֿײַנער מיט האַרצ מיט אַ געפֿיל a mentsh a fayner mit harts, mit a gefil un homme bon avec du coeur, sensible
אַ מענטש אַ רײנער װי גאָט אַלײן נאָר װיל אױ אױ a mentsh a reyner vi got aleyn nor vil, oy, oy un homme pur comme dieu le veut, oy, oy
װען איבער אימ װאָלט געװאַכט אַ מאַמעס אױגן ven iber im volt gevakht a mames oygn si seulement sur lui avaient veillé les yeux d'une mère
װען ס׳װאָלט די פֿינצטערע גאַס אימ נישט דערצײַגן ven s'volt di fintstere gas im nisht dertsoygn si des ruelles sombres ne l'avaient pas élevé
װען נאָך אַלס קינד ער אַ טאַטן װאָלט געהאַט ven nokh als kind er a tatn volt gehat si encore, enfant, il avait eu un père
דאָ ליגט אַװרײמל יענער װױלער יאַט do ligt Avreyml, yener voyler yat. ci-git Avreyml, ce gars sympa.


aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Avreyml der marvikheraroyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

94 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossaryarbet  אַרבעט : v. de arbetn  travailler : work  
avreyml  אַװרײמל : prénom, diminutif de avrom  Abraham : Abraham  
bakoshe  באַקאָשע : n.f.  demande, supplique : request, plea  
broyt  ברױט : n.n.  pain : bread  
dertsoygn  דערצױגן : v.part.pas. de dertsign  élevé, éduqué : educated, brought up  
draytsn  דרײַצן : adj.num.  treize : thirteen  
ershte  ערשטע : adj.num. de ersht  premier : first  
eyn  אײן : adj.num.  un, une : one  
fayner  פֿײַנער : adj. de fayn  bien, sympa : fine  
feykster  פֿײקסטער : adj.superlatif de feyik  meilleur, plus doué : best, more able  
fintstere  פֿינצטערע : adj. de fintster  sombre, sinistre : dark, sinister  
for  פֿאָר : v. de forn  aller (en véhicule) : go, drive, ride  
fremd (in der)  פֿרעמד : expr.adv.  à l'étranger : abroad  
ganev  גנבֿ : n.m.  voleur : thief  
gas  גאַס : n.f.  rue : street  
gebetn  געבעטן : v.part.pas. de betn  demandé, mendié : asked, begged  
geblibn  געבליבן : v.part.pas. de blaybn  resté : stayed  
gebn  געבן : v.  donner : give  
gedenken  געדענקען : v.  se souvenir : remember  
gedoyern  געדױערן : v.part.pas. de doyern  duré : lasted  
gefil  געפֿיל : n.n.  sentiment : feeling  
gehat  געהאַט : v.part.pas. de hobn  eu : had  
geshribn  געשריבן : v.part.pas. de shraybn  écrit : written  
getribn  געטריבן : v.part.pas. de traybn  conduit : driven  
gevakht  געװאַכט : v.part.pas. de vakhn  veillé : watched  
geven  געװען : v.part.pas. de zayn  été (verbe être) : been  
gevolt  געװאָלט : v.part.pas. de veln  voulu, souhaité : wanted, wished  
gevorn  געװאָרן : v.part.pas. de vern  devenu : become  
gift  גיפֿט : n.m.  poison : poison  
gold  גאָלד : n.n.  or (métal) : gold  
gor  גאָר : adv.  très, complètement : very, entirely  
got  גאָט : n.m.  dieu : god  
groyse  גרױסע : adj. de groys  grand : large  
groyser  גרױסער : adj. de groys  grand : large  
harts  האַרצ : n.n.  coeur : heart  
heym  הײם : n.f.  foyer, chez soi : home  
karge  קאַרגע : adj. de karg  avare : stingy  
kind  קינד : n.n.  enfant : child  
kinstler  קינסטלער : n.m.  artiste : artist  
klep  קלעפּ : n.m.plur. de klap  coup : blow, smack  
kleyner  קלײנער : adj. de kleyn  petit : small  
krank  קראַנק : adj.  malade : sick  
kutshement  קוטשעמענט : n.  prison : jail  
lakkhenen  לאַקכענען : v.  chiper, voler (faire glisser) : steal  
lang  לאַנג : adj.  long, longtemps : long, for (duration)  
laykht  לײַכט : adj.  facile, fluide : easy, light  
layt  לײַט : n.  personne honnête : upstanding person  
lebn  לעבן : v.  vivre : live  
lib hobn  ליב האָבן : v.  aimer : love  
ligt  ליגט : v. de lign  être étendu, être là, do ligt=ci-gît : lie  
magnat  מאַגנאַט : n.m.  riche : magnat  
magnatn  מאַגנאַטן : n.m.plur. de magnat  riches : magnats  
mames  מאַמעס : n.f. possessif de mame  de la mère, maman : mother's  
markn  מאַרקן : n.m.plur. de mark  marchés : markets  
marvikher  מאַרװיכער : n.  pickpocket, voleur : pickpocket, thief  
matseyve  מצבֿה : n.f.  tombe, pierre tombale : gravestone  
mazik  מאַזיק : n.  magicien : magician  
mekhaye  מחיה : n.f.  plaisir, délice : pleasure  
mekuyem gevorn  מקום געװאָרן : v.part.pas. de mekuyem vern  réalisé, arrivé : come true  
mentsh  מענטש : n.m.  homme, homme honorable : man, decent person  
mentshn   : n.m.plur. de mentsh  hommes, hommes honorables : men, decent persons  
mildn  מילדן : adj. de mild  doux, gentil : mild  
moyern  מױערן : n.m.plur. ou n.f.plur. de moyer  murs (extérieurs) : walls  
nash-brat  נאַש־בראַט : n.m.  l'un de nous, des nôtres : one of us  
noyt  נױט : n.f.  besoin, misère : need, want, hardship, distress  
oremer  אָרעמער : adj. de orem  pauvre : poor  
oygn  אױגן : n.n.plur. de oyg  yeux : eyes  
oysyes  אותיות : n.n.plur ou n.m.plur de os  lettres (de l'alphabet) : letters (of alphabet)  
proste  פּראָסטע : adj. de prost  ordinaire, simple : ordinary, plain  
reyner  רײנער : adj. de reyn  pur : pure  
shmuts  שמוצ : n.m.  saleté : dirt  
shmutsike  שמוציקע : adj. de shmutsik  sale : dirty  
shpil  שפּיל : n.f. ou n.n.  jeu : play, game  
talent  טאַלענט : n.m.  talent : talent  
tap  טאַפּ : v. de tapn  toucher, tatonner : touch, probe, grope  
tatn  טאַטן : n.m. de tate  père, papa : father  
tfise  טפֿיסע : n.f.  prison : prison  
tog  טאָג : n.m.  jour : day  
toyt  טױט : n.m.  mort : death  
traybn  טרײַבן : v.  conduire : drive  
tribn  טריבן : adj. de trib  lugubre, sombre : dismal, gloomy  
tsorn  צאָרן : n.m.  colère, rage : rage, wrath  
tsup  צופּ : v.  plumer (voler) : pluck  
vakst  װאַקסט : v. de vaksn  pousser, grandir : grow  
vayt  װײַט : adj.  loin, lointain : far, distant  
vil  װיל : v. de veln  vouloir : want  
voyler  װױלער : adj. de voyl  bon, sympa : nice, good  
yat  יאַט : n.m.  gars bien : fine lad, chap  
yatn  יאַטן : n.m.plur. de yat  gars bien : fine lads, chaps  
yor  יאָר : n.n.  an, année : year  
yung  יונג : adj.  jeune : young  
zat  זאַט : adj.  repu, plein, satisfait : satisfied, full  
zeltener  זעלטנער : adj. de zeltn  rare : unusual, rare  
zikher  זיכער : adj.  sûr, bien sûr : sure  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid